PRAVIDLA SE ZMĚNILA

PSZ-logo final small-cz
Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 5.6.2024

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak sbíráme, používáme, chráníme a sdílíme vaše osobní údaje, když navštívíte naši webovou stránku Pravidlasezmenila.cz (dále jen “web”).

 1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je FROU FROU,s.r.o., se sídlem Kounicova 290/51, 602 00  Brno, IČO: 06021824, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,, oddíl C, vložka 99577. 

 1. Sbírané osobní údaje

Můžeme sbírat následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení)
 • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • Technické údaje (IP adresa, typ prohlížeče, operační systém)
 • Údaje o používání webu (stránky, které jste navštívili, doba návštěvy)
 1. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:

 • Poskytování služeb a komunikace s vámi
 • Zlepšování našich služeb a webu
 • Plnění právních povinností
 • Ochrana našich práv a majetku
 1. Právní základ zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě:

 • Vašeho souhlasu
 • Plnění smlouvy
 • Plnění právních povinností
 • Oprávněného zájmu
 1. Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími subjekty:

 • Naši zaměstnanci a spolupracovníci
 • Dodavatelé služeb (např. IT služby, marketingové agentury)
 • Orgány státní správy (pokud je to vyžadováno zákonem)
 1. Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

 1. Vaše práva

V souladu s GDPR máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu nepřesných údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 1. Ochrana osobních údajů

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zničením nebo poškozením.

 1. Cookies

Na našem webu používáme cookies pro zlepšení uživatelského zážitku. Podrobnější informace naleznete v našich Zásadách používání cookies.

 1. Změny Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O veškerých změnách vás budeme informovat prostřednictvím našeho webu.

 1. Newsletter

Pokud se nám zapíšete do newsletteru nebo u nás nějaký produkt nakoupíte a nezakázali jste nám to, můžeme použít vaši e-mailovou adresu pro zaslání našich newsletterů.

 1. Fotografie a videa z akcí

Na akcích, které organizujeme, můžeme pořizovat fotografie a videa, na kterých můžete být zachyceni. Tyto materiály mohou být použity za účelem propagace našich služeb na našich webových stránkách, sociálních sítích a dalších marketingových materiálech. Rovněž mohou být sdíleny s našimi dodavateli a partnery, kteří nám pomáhají s propagací a organizací akcí. Můžeme je také uchovávat (archivovat) pro interní účely a také sdílet s poskytovateli dotačních titulů či jiných podpor.

Pokud si nepřejete být na fotografiích nebo videích zachyceni, informujte nás prosím předem nebo na místě přímo našeho fotografa či jiného zástupce.

 1. Kontakt

Pokud máte jakékoli otázky nebo žádosti týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na hello@pravidlasezmenila.cz nebo na adrese FROU FROU,s.r.o., Kounicova 290/51, 602 00 Brno.

Scroll to Top